left-header-img

sadagopan.org

An exclusive library of Sri Vaishnava ebooks and literature

right-header-img

Ebook library

Search ebooks directly, or browse the collection by categories or series.

Ebook name Author Language
Vedanta Desika Gadyam

V.Sadagopan

English

View ebook
Vedanta Desika Dinacharya

V.Sadagopan

English

View ebook
108 Thiruppathi Andhadhi

V.Sadagopan

English

View ebook
Thiruvenkata Malai

V.Sadagopan

English

View ebook
Varadaraja Stavam - Appayya Dikshitar

V.Sadagopan et al.

English

View ebook
Sri Ramanuja Ashtothara Sata Namavali

V.Sadagopan & R.Thirunarayanan

Tamil

View ebook
Azhagar Andhadhi

V.Sadagopan

English

View ebook
Purusha Suktam - VS

V.Sadagopan

English

View ebook
Thiruvarangattu Malai

V.Sadagopan

English

View ebook
Pancha Suktam

V.Sadagopan

English

View ebook
Thondaradippodi Azhvar

N.Ranganathan

English

View ebook
Mudhal Thiruvandhadhi

N.Rajagopalan

English

View ebook
Irandam Thiruvandhadhi

N.Rajagopalan

English

View ebook
Moondram Thiruvandhadhi

N.Rajagopalan

English

View ebook
Alvar Saints and Their Celestial Songs

N.Rajagopalan

English

View ebook
Periya Thiruvandhadhi - NR

N.Ranganathan

English

View ebook
The Meaning of Namaha and Kanninun Sirutthambu

N.Ranganathan

English

View ebook
Tiruvenkadaththu Andhadhi

V.Sadagopan

English

View ebook
Thiruvaranga Kalambagam

V.Sadagopan

English

View ebook
Adhikarana Saravali

P.V.Satakopa Thathachar

Sanskrit

View ebook
Artha Panchakam

Chetlur Swami

Tamil

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 00 - Tatparya Chandrika - Avatarikai

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 01

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 02 - Part 1

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 02 - Part 2

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 02 - Part 3

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 03

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 04

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 05

A.Narasimhan

English

View ebook
Rahasya Traya Chulakam - ASR

Pudukkottai ASR

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 06

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 07

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 08

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 09

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 10

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 11

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 12

A.Narasimhan

English

View ebook
Kshemakari Satakam

Various Authors

Tamil

View ebook
Hayagriva Vimsati

Villur Nadadur Karunakarachar Swamy

Tamil

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 13

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 14

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 15

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 16

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 17

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 18 - Part 1

A.Narasimhan

English

View ebook
Gita Bhashyam - Chapter 18 - Part 2

A.Narasimhan

English

View ebook
An Anthology on Swamy Desikan

U.Ve. T.E. Ranganathachariyar

Tamil

View ebook
Kshemakari Satakam - English

V.Sadagopan

English

View ebook
Hetipungava Stavam

V.Sadagopan

English

View ebook
Swamy Desika Chalisa

Dr. Veena Chopra & Dr. S. Sundar Rajan

English

View ebook
Showing 1 to 52 of 526 entries
Showing 1 to 52 of 526 entries